Mesane ve Mesane Tümörü - Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları | Çevre Sağlık Merkezi | Üroloji Bölümü

Bizi Arayın: 0212 213 25 25

Bize Ulaşın

Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi

Çözümler Çevre Sağlık Merkezinde...

Böbrek Hastalıkları

Çözümler Çevre Sağlık Merkezinde...

Prostat Hastalıkları

Prostat Hastalıkları

Çözümler Çevre Sağlık Merkezinde...

Mesane Hastalıkları

Mesane Hastalıkları

Çözümler Çevre Sağlık Merkezinde...

Anasayfa » Mesane (İdrar Kesesi) Hastalıkları » Mesane ve Mesane Tümörü

Mesane ve Mesane Tümörü

Mesane ve Mesane Tümörü

Mesane İltihaplanması ve Taşları Mesane iltihaplanması, idrar yolları ve üreme sisteminde çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Hastalığın tedavisi için erken tanı ve müdahale çok önemlidir. Geç kalınması durumunda hastalık böbrekleri de etkileyecek biçimde yayılabilir, böbrek ve mesanede kalıcı rahatsızlıklara sebebiyet verebilir.

Belirtileri; Karnın alt bölgesinde ağrıların oluşması, sık sık idrara çıkılması, idrarın kanlı olması, idrar sonrası ağrılı 1-2 damla çıkması, idrarın iltihaplı olması gibi durumlar bu rahatsızlığın belirtileridir. Bu belirtilerin yanı sıra ateş ve titreme gibi durumlar da söz konusuysa bu, rahatsızlığın böbreklere de yayılmış olduğunu gösterir.


Mesane Taşları

Mesane taşları çoğunlukla erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Bu taşların birçoğu böbrekten düşen taşlardır. Fakat taş mesanede de oluşmuş olabilir. Vücudun idrarla atmak istediği atıkların idrar azlığından dolayı kristalleşerek çöküntüye uğraması sonucunda bu taşların oluşumu meydana gelmektedir.


Belirtileri;

İdrarın yapılma esnasında kesintiye uğraması, peniste ağrıların oluşması, idrarda kan görülmesi, sadece belli pozisyonlarda idrarı yapabilme gibi durumlar bu rahatsızlığın belirtilerindendir.


Mesane tümörü ne gibi bulgular verir ?

En sıklıkla görülen şikayet idrarın kanlı olmasıdır. Bunun yanı sıra idrar yaparken yanma hissi, veya sık idrar yapma hissi görülebilir. Bu tip şikayetler sıklıkla basit idrar yolu iltihapları ile karışabilir. Bu nedenle risk grubundaki hastaların idrarın kanlı gelmesi durumunda veya diğer şikayetlerden herhangi birisini fark ettiklerinde doktorlarına başvurmaları önemlidir. Mesanede değişik türde tümörler var mıdır Evet, ancak ilk teşhis aşamasında görülen tümörlerin çoğu mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerden kaynaklanan yüzeysel mesane tümörü adı verilen tipdedir.
 

Yüzeysel tümörler de iki şekilde görülebilirler:

Papiller tümörler: Mesane cidarına küçük bir sap ile yapışan mantar şeklinde oluşumlardır. Karsinoma in situ:papiller tümörlerde olduğu gibi bir kökleri olmayan genellikle düz ve solid karakterde tümörlerdir. Mesane cidarının hemen üzerinde büyüyormuş gibi görülürler. Mesanenin kas tabakalarına yayılan tümörlere ise invaziv mesane tümörü adı verilir. Yüzeysel mesane kanserleri ile bunların tedavi yaklaşımları birbirlerinden oldukça farklıdır. Mesane tümörü teşhisi nasıl konur ? Eğer idrarda kan izlenirse bunun ivedilikle mesane tümörü kaynaklı mı olduğu yoksa idrar yolları iltihabı gibi farklı bir idrar yolları hastalığından mı kaynaklandığının ortaya konulması gerekir.Basit fizik muayenenin yanısıra çeşitli testlerin yapılması gerekebilir.

İDRAR TAHLİLİ- İDRAR KÜLTÜRÜ -ÜRİNER ULTRASAUND- IVP- SİTOLOJİ- TOMOGRAFİ-MR gibi birçok tetkik yapılabilinir ancak kesin tanı sistoskopi biopsi ile konur.
 

SİSTOSKOPİ: Doktorunuzun direk olarak mesanenin içerisini görmesini sağlayan ışıklı optik bir sistemdir. İdrar borunuzdan içeriye içerisinden ışık kaynağı geçen bir sonda ile girilerek mesanenin iç cidarları izlenir.


Bu yolla alınan parçalar ile teşhis doğrulanabilir. Metal olanlarda anestezi gerekir. Ancak fleksbl sistoskoplarda anestezi ihtiyacı yoktur ofis şartlarında yapılabilinir. Mesane tümörünün tedavisi nedir ? Mesane tümörünün tedavisi tümörün yerine, büyüklüğüne, tipine ( yüzeyel veya invaziv) ve evresine göre değişecektir.


TRANSÜRETRAL REZEKSİYON (Kapalı ameliyat): İlk aşamada genellikle tümörün tipinin ayırd edilebilmesi için tüm mesane tümörü teşhisi alan hastalara kapalı ameliyat önerilir.Bu işlem yine sistoskopide olduğu gibi idrar borusunda girilerek mesane içerisindeki tümörlerin elektrik bıçağı ile kesilmesini içerir.
 

İNTRAVEZİKAL TEDAVİLER (Mesane içine aşı tedavisi): Bu tedavinin amacı mesane içerisine anti-tümör ilaçlar vererek geride kalan tümörlerin yook edilmesini sağlamak, tümörlerin ileride tekrarlamasını engellemek ve tümörlerin daha derin kas tabakalarına yayılmasını engellemektir.
 

SİSTEKTOMİ: Mesanenin tamamen çıkarılması işlemidir. Tümör mesanenin kas tabakasına yayılmışsa buradan tüm vücuda yayılarak ölümcül olma ihtimali olduğundan mesanenin tümünün çıkarılması gerekebilir. Bu durumda yine tümörün cinsine, yerleşimine ve evresine bağlı olarak idrar çıkışı vücudun başka bölümlerine ( karına veya makata) veya barsaklardan yeni bir mesane yapılarak yine idrar borusuna verilebilir.
 

Tedavilerden sonra izlem ve beklentiler: Yüzeyel mesane tümörlerinin çoğu TUR ameliyatı ile temizlenebilir. Mesane tümörlerinin en önemli özelliklerinden birisi sık olarak yeniden tekrarlama ve derin kaslara doğru ilerlemedir. Bu nedenle yüzeyel de olsa bir kez mesane tümörü teşhisi konulan hastalara belirli aralıklarla kontrol sistoskopisi yapılması gerekir.


Böbrek Ağrısı

Böbrek ağrısının nedenleri çeşitlidir. Bunlar arasında: böbrek taşı, böbreklerden idrar akışının tıkanıklık nedeniyle düzensizliği, böbrek uru, böbreklerden çıkan zehirli atıkları mesaneye taşıyan borularda taş, ur veya kan pıhtısı, böbrek apsesi olabilir. Ağrılar sırasında terleme ve kusma da görülebilir.


Böbrek Taşı
 
İdrarda bulunan oksalat billurlarının meydana getirdiği böbrek taşları, kum tanesi kadar olabildiği gibi pinpon topu büyüklüğünde de olabilir. Ufak taşlar böbrekten kolaylıkla çıkabilr. Büyükler ise böbreklerden mesaneye giderken şiddetli ağrılara neden olur Göğsün yukarı ve ön kısmında, kaburgaların altında, ani ve kıvrandırıcı ağrı hissedilir. Terleme ve kusma da görülebilir. İdrarın rengi bulanık ve bazen kanlıdır.

İdrar Torbası İltihabı

İdrar torbasının (mesanenin) bakteri ve virüsler tarafından iltihaplandırılması sonucu ortaya çıkan bu hastalığa, tıp dilinde sistit denir. Hastanın karın bölgesinin alt kısmında ve bacak aralarında ağrı vardır. Sık sık idrar yapmak ihtiyacı hisseder. İdrar yaptıktan sonra da mesanede veya penisin ucunda şiddetli ağrı hissedilir. Bazı durumlarda idrar yollarında yanma ve kanlı idrar da görülür. Ağrıları dindirmek için, karına sıcak su torbası konur.


İdrar Tutukluğu

Mesane (idrar torbası) dolu olduğu halde idrar yapılamaz. Karnın alt bölgesi gerginleşmiştir. Bastırılınca ağrı hissedilir. Tıp dilinde akut retansiyon adı verilen bu durumun nedenleri çeşitlidir. Örneğin, böbreklerde taş, prostat büyümesi, idrar yollarının doğuştan kusurlu olması, fazla miktarda alkol içmek, mesane felci, belsoğukluğu, sinir hastalıkları veya üşütmek idrar tutukluğuna neden olabilir. İlk tedbir olarak hastanın karnına içinde sıcak su olan bir şişe konur. Sıcak su ile banyo yapılırken, idrar çıkarmaya çalışılır.

İdrar Yollarında Yanma

İdrar yollarında veya idrar yaparken yanma çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Belsoğukluğu, ülser, mesane iltihabı, prostat iltihabı, mesane uru, yumurtalık iltihabı, apandisit düşünülebilir. Bu nedenle tedaviye geçmeden önce, hastalığı doğuran nedeni tespit etmek gerekir. Tedavi, hastalığı doğuran nedene göre yapılır.


İdrar Zorluğu

Hastanın günlerce idrara çıkmaması şeklinde kendini gösteren bu hastalığa; tıp dilinde Anüri adı verilir. mesane (idrar torbası) boştur. Hastada uyuklama, baş ağrısı, adalelerinde oynama ve kusma görülebilir. Nedeni böbrek hastalıkları, mesane, veya rahim hastalıkları, yaralanma ve idrar yollarında taş bulunmasıdır. Tedavi için doktora başvurmak gerekir.


Kan İşemek

Tıp dilinde hematüri adı verilen bu durum, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir doktora başvurmak gerekir. İdrarda kan görülmesi; idraryolu iltihabı, prostat iltihabı, mesane taşı, böbrek kanaması, böbrekte taş veya kum, kan hastalıkları veya bir başka hastalığın belirtisi olabilir. Ayrıca bazı ilaçlar ve gıdalar da idrarda kan görülmesine neden olabilir. Örneğin çilek, domates, ıspanak veya ağrı kesici ilaçlar kan işemeye neden olabilir.


Kanser

Kanser; anormal vücut hücrelerinin başıboş kontrolsüz bir şekide üremeleri ile meydana gelen bir çeşit hastalıktır. Başka bir deyişle vücutta meydana gelen kötü tümörlere kanser denir. Kanser hücreleri, ya etraftaki dokuları istila ederek ya da ak veya kırmızı kan damarları ile vücudun diğer taraflarına yayılır. Buna metastaz (yavrulama) denir. Kanserin esas nedenini bilinmemekle beraber, hava kirliliği, ve sigaranın kansere zemin hazırlayıcı oldukları ileri sürülmektedir. Kanserden korkmayınız, geç kalmaktan korkunuz! Bu nedenle aşağıdaki belirtilerin biri görüldüğü zaman doktora başvurunuz. - Makat veya rahimden gelen anormal kanama veya akıntılar - Göğüslerde veya vücudun herhangi bir yerinde görülen ve ele gelen şişlik veya sertlikler - İyileşmeyen yaralar - Ses kısıklığı veya belirli bir sebebi olmayan öksürük - Yutma güçlüğü ve hazım bozuklukları - Ben ve siğillerde görülen değişmeler. Bu işaretlerin herhangi biri iki haftadan fazla devam ederse mutlaka doktora başvurmak gerekir. Kanserin görüldüğü yerler aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilmiştir. - Beyin ve omurilikte %1 - Ciltte %10 - Tenasül yollarında, erkeklerde %10, kadınlarda % 6 - Memelerde %14 - Sindirim sisteminde %25 - Solunum yollarında, erkeklerde %2, kadınlarda %3 - Karaciğer ve safra kesesinde %3 - Diğer organlarda %8 Bu bilgilerin ışığı altında, akciğer, deri, dil, dudak, gırtlak, mide, incebağırsak, kalınbağırsak, mesane, meme, ve prostat daha fazla görüldüğü söylenebilir. Kanser tedavisinde uygulanan makro biyotik gıda rejiminin çok etkili olduğu, bu rejimi uygulayan hastaların iyileştikleri ve sağlıklı kimselerin de kanser olmadıkları ileri sürülmektedir. Makro-biyotik Gıda Rejimi: Bir günlük gıdanın, %60'ı buğday, arpa, mısır, darı, esmer pirinç veya çavdar unundan yapılmış gıdalardan seçilir. %23-25'i hayvan gübresiyle gübrelenmiş bahçelerden toplanmış taze ve olgun meyvelerden, patates, patlıcan, ıspanak, veya domatesten seçilir. %5-10'u tahıl veya sebze çorbalarından seçilir. %10-15'I deniz ürünleri arasından veya soya fasulyesi, taze fasulye, kırmızı pancar veya şalgamdan seçilir. Haftada bir kere beyaz etli balık yenebilir. Ancak her hafta pişirme şeklini değiştirmek gerekir. Haftada iki kere de fazla şekeri olmayan meyveler yenebilir. Çay içilebilir. Aşağıdaki yiyecek ve içecekler de yasaktır. Beyaz unla yapılmış ekmek, pasta gibi şeyler, beyaz pirinç, tavuk, peynir, yumurta, konserveler, dondurulmuş yiyecekler, şeker, üzüm, şekerli meyve suları, olgunlaşmış meyve ve sebzeler, kuru fasulye, ve kuru bezelye, mercimek, mantar, pekmez, bulama, çikolata, kakao, gazoz dahil bütün meşrubatlar, ve alkollü içecekler, turşu, sirke, hardal, sofra tuzu, bayat yiyecekler, sığır eti. Yukarıda anlatılan gıda rejimi hiç aksatılmadan uygulanmalıdır.


Tenesmus

Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.


Ürografi

Damardan kontrast madde verilerek böbrekler, mesane = idrar torbası ve idrar yollarının belirli zaman aralıkları ile filmlerinin çekilmesidir. Üriner sistem hakkında teşhis amaçlı yapılan işlemdir.

0212 213 25 25
Çevre Saglik Merkezi Canli Destek